ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Thursday, 23 August 2012

K-TET ഫോണ്‍-ഇന്‍ പ്രോഗ്രാം

കേരള ടീച്ചര്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്ററുമായി (K-TET) ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഒരു  ഫോണ്‍-ഇന്‍-പ്രോഗ്രാം ഐ.റ്റി. @ സ്കൂള്‍ വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആഗസ്റ്റ് 18 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നടന്നു.  ഫോണ്‍-ഇന്‍-പരിപാടിയില്‍ പരീക്ഷാഭവന്‍ സെക്രട്ടറി ജോണ്‍സ്.വി.ജോണ്‍, എസ്.ഇ.ആര്‍.ടി. റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ എന്നിവര്‍ പരീക്ഷാര്‍ഥികളുമായി സംവദിച്ചു. പ്രസ്തുത പരിപാടി കാണാന്‍ കഴിയാതെ പോയവര്‍ക്ക് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ അതു കാണാവുന്നതാണ്.

No comments:

Post a Comment