ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Friday 16 November 2018

District Center for English -Inauguration

DISTRICT CENTRE FOR ENGLISH AT DIET KASARGOD
INAUGURATION 16th Nov. 2018 
By Sri. N A Nellikkunnu , Hon. M L A Kasaragod
 Dy. Director of Education Dr. Gireesh Cholayil 


Monday 1 October 2018

PAC


പ്രോഗ്രാം അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി (PAC) യോഗം--- 2018
27/09/2018 -DIET KASARAGOD
Welcome speech by DIET Principal SRI. JAYADEVAN P 
Presidential address by Dr. Gireesh Cholayil Deputy Director Education
Central University Education Dept. HOD, Dr. Amruth Presents observations on the programmes

Friday 17 August 2018

KASARAGOD REV. DIST ITE / TEACHERS KALOTSAVAM AT DIET KASARAGOD, MAIPADY ON 14- 08-2018
Nayanmarmoola TITTC Receiving the winners Trophy from Sri. N A Nellikkunnu MLA Kasaragod 
Sri. N A Nellikkunnu MLA Kasaragod inagurating the valedictory function
Dr. G Gopakumar, Vice Chancellor, Central University of Kerala delivering the key note address

Sunday 12 August 2018

'ADDI Utsav' food festival organised by II Year Kannada D Ed Trainees

Sunday 29 July 2018

DIET Principal SRI. JAYADEVAN P inaugurated  the trainers training programme at BRC Manjeshwar 

Friday 30 March 2018

'Chandragiripuzhayude charithra varthamanangal'- Seminar

District level Seminar on 24-03-2018 Welcome by Dr. P Bhaskeran , Principal DIET Kasaragod


 Inauguration By Prof. M A Rahman 

Presentation of Seminar Papers
District Collector Sri. Jeevan Babu, I. A. S in the valedictory function of the seminar


Wednesday 14 March 2018

ST SP Programme " Munnettam" students residential camp from 2018 March11 to 14 inaugurated in DIET Kasaragod  by Disrict Sports council president