ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Friday, 16 November 2018

District Center for English -Inauguration

DISTRICT CENTRE FOR ENGLISH AT DIET KASARGOD
INAUGURATION 16th Nov. 2018 
By Sri. N A Nellikkunnu , Hon. M L A Kasaragod
 Dy. Director of Education Dr. Gireesh Cholayil 


Monday, 1 October 2018

PAC


പ്രോഗ്രാം അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി (PAC) യോഗം--- 2018
27/09/2018 -DIET KASARAGOD
Welcome speech by DIET Principal SRI. JAYADEVAN P 
Presidential address by Dr. Gireesh Cholayil Deputy Director Education
Central University Education Dept. HOD, Dr. Amruth Presents observations on the programmes

Friday, 17 August 2018

KASARAGOD REV. DIST ITE / TEACHERS KALOTSAVAM AT DIET KASARAGOD, MAIPADY ON 14- 08-2018
Nayanmarmoola TITTC Receiving the winners Trophy from Sri. N A Nellikkunnu MLA Kasaragod 
Sri. N A Nellikkunnu MLA Kasaragod inagurating the valedictory function
Dr. G Gopakumar, Vice Chancellor, Central University of Kerala delivering the key note address

Sunday, 12 August 2018

'ADDI Utsav' food festival organised by II Year Kannada D Ed Trainees

Sunday, 29 July 2018

DIET Principal SRI. JAYADEVAN P inaugurated  the trainers training programme at BRC Manjeshwar 

Friday, 30 March 2018

'Chandragiripuzhayude charithra varthamanangal'- Seminar

District level Seminar on 24-03-2018 Welcome by Dr. P Bhaskeran , Principal DIET Kasaragod


 Inauguration By Prof. M A Rahman 

Presentation of Seminar Papers
District Collector Sri. Jeevan Babu, I. A. S in the valedictory function of the seminar


Wednesday, 14 March 2018

ST SP Programme " Munnettam" students residential camp from 2018 March11 to 14 inaugurated in DIET Kasaragod  by Disrict Sports council president


Wednesday, 24 January 2018

Faculty Members of Karnataka team from DIET Vijapur visited Kasargod DIET

Faculty Members of Karnataka team from DIET Vijapur visited Kasargod DIET Maipady on 18-01-2018. Principal Dr. P Bhaskeran and other Faculty members were present on the day of visit. 

Academic Master Plan Sub district level Appraisal training Programme

Academic Master Plan Sub district level Appraisal training Programme for Heads of HSS, VHSS, HS and UP LP schools on 17-01-2018 at Chittarikkal Sub District

D EL Ed STudy Center Personal contact Class Inaguration

D EL Ed Study Center Personal contact  Class under National Institute Open school Inaugurated in DIET Kasaragod on 6-01-2018 By Pre- Service Senior Faculty Sri. K Ramesan


പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യ‍ജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ. സി രവീന്ത്രനാഥ് കാസ൪ഗോഡ് ജില്ലയില്‍

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യ‍ജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ. സി രവീന്ത്രനാഥ് കാസ൪ഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവ൪ത്തകരെ 01-01-2018 ന് അഭിസംഭോദന ചെയ്യുന്നു.