ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... 2017-18 അധ്യയനവ൪ഷത്തേക്ക് അധ്യാപക൪ക്കുള്ള അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടി ആയുളള ഡി ആര്‍ ജി പരിശീലനം 05.04.2017 മുതല്‍ 08.04.2017വരെ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു...... യുപി വിഭാഗം അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നാല് ദിവസത്തെ അവധിക്കാല ഐ സി ടി പരിശീലനം തിങ്കള്‍, 10 ഏപ്രല്‍ 2017 മുതല്‍ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 3 August 2012

ടി.ടി.സി. ഒന്നാം വര്‍ഷം

കാസര്‍ഗോഡ് ഡയറ്റിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ടി.ടി.സി. ബാച്ചിന്റെ പ്രവേശനം നടന്നു. കന്നട ബാച്ചില്‍ ആകെയുള്ള 40 സീറ്റുകളിലെയും അഡ് മിഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. മലയാളം ബാച്ചിലെ 40 സീറ്റില്‍ 35 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അഡ് മിഷനാണ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് .  പുതുതായി അഡ് മിഷന്‍ നേടിയ ട്രെയിനികളുടെയും അവരുടെ  രക്ഷിതാക്കളുടെയും യോഗം 2012 ആഗസ്റ്റ് 1 ന്  ഡയറ്റില്‍ നടന്നു. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സി.എം. ബാലകൃഷ്ണന്‍, പ്രീ-സര്‍വീസ് സീനിയര്‍ ലക്ചറര്‍ എ. മധുസൂദനന്‍ എന്നിവര്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ക്ലാസുകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 6 ന് നടക്കുമെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment