ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... പട്ടിക വ൪ഗ്ഗ വിദ്യാരത്ഥികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള സവിശേഷ കായിക പഠന ക്യാ൩് കാസര്‍ഗോഡ് ഡയറ്റില്‍ വച്ച് 30-09-2017 ന് ബഹൂ:കേരള റവന്യു വകുുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.ഇ. ചന്ത്രശേഖര൯ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യം.ചടങ്ങില്‍ ശ്രീ. എന്‍ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എല്‍ എ . അധ്യക്ഷത വഹിക്കും..........

Friday, 3 August 2012

ടി.ടി.സി. ഒന്നാം വര്‍ഷം

കാസര്‍ഗോഡ് ഡയറ്റിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ടി.ടി.സി. ബാച്ചിന്റെ പ്രവേശനം നടന്നു. കന്നട ബാച്ചില്‍ ആകെയുള്ള 40 സീറ്റുകളിലെയും അഡ് മിഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. മലയാളം ബാച്ചിലെ 40 സീറ്റില്‍ 35 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അഡ് മിഷനാണ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് .  പുതുതായി അഡ് മിഷന്‍ നേടിയ ട്രെയിനികളുടെയും അവരുടെ  രക്ഷിതാക്കളുടെയും യോഗം 2012 ആഗസ്റ്റ് 1 ന്  ഡയറ്റില്‍ നടന്നു. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സി.എം. ബാലകൃഷ്ണന്‍, പ്രീ-സര്‍വീസ് സീനിയര്‍ ലക്ചറര്‍ എ. മധുസൂദനന്‍ എന്നിവര്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ക്ലാസുകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 6 ന് നടക്കുമെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment