ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... 2017-18 അധ്യയനവ൪ഷത്തേക്ക് അധ്യാപക൪ക്കുള്ള അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടി ആയുളള ഡി ആര്‍ ജി പരിശീലനം 05.04.2017 മുതല്‍ 08.04.2017വരെ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു...... യുപി വിഭാഗം അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നാല് ദിവസത്തെ അവധിക്കാല ഐ സി ടി പരിശീലനം തിങ്കള്‍, 10 ഏപ്രല്‍ 2017 മുതല്‍ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 30 August 2012

അധ്യാപകദിനം വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍

ലോക അധ്യാപകദിനം ഒക്റ്റോബര്‍ 5 നാണ് എന്നും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ അധ്യാപകദിനം സപ്റ്റംബര്‍ 5 ന് ആണെന്നും മുന്‍പോസ്റ്റുകളില്‍ നാം കണ്ടു.

എന്നാല്‍ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ അധ്യാപകദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഈ ദിനങ്ങളിലല്ല.

ഓരോ രാജ്യവും അധ്യാപകദിനം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കാരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കില്‍ പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസദാര്‍ശനികനായ കൊമേനിയസിന്റെ ജന്മദിനമായ മാര്‍ച്ച് 28 ആണ് അധ്യാപകദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോ ?
കൗതുകകരമായ ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഈവിക്കി പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കൂ.

No comments:

Post a Comment