ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Sunday, 29 July 2018

DIET Principal SRI. JAYADEVAN P inaugurated  the trainers training programme at BRC Manjeshwar 

1 comment:

  1. A number of hot chicks Karachi Escorts are ready to make you relish Wonderful moments the primary Escorts Service in Karachi are available 24/7 for in Call or out Call services We have a group of independent girls available for private parties and also can be your Best Escorts in Pakistan companion. If you are looking for girlfriend experience in Islamabad We Will Provide you Best Models Females Call us.

    ReplyDelete