ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Friday, 16 November 2018

District Center for English -Inauguration

DISTRICT CENTRE FOR ENGLISH AT DIET KASARGOD
INAUGURATION 16th Nov. 2018 
By Sri. N A Nellikkunnu , Hon. M L A Kasaragod
 Dy. Director of Education Dr. Gireesh Cholayil 


4 comments:

  1. Such workshops are helpful for teachers. Sothat they won't have any difficulties while teaching their students. Etizolam RX

    ReplyDelete
  2. I just wanted to say that I love every time visiting your wonderful post! Very powerful and have true and fresh information. Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such a blog.

    For Visit:


    Visit Website: Whatsapp Marketing

    ReplyDelete