ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Thursday, 11 October 2012

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങള്‍

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഡയറ്റിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ജില്ലയിലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. റിസല്‍ട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള മികവ് - 2012-13 ന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്‍ പൂള്‍ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യാവലിയില്‍ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഉചിതമായവ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടത്. 
ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലുള്ള "ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് " എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

    No comments:

    Post a Comment