ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... പട്ടിക വ൪ഗ്ഗ വിദ്യാരത്ഥികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള സവിശേഷ കായിക പഠന ക്യാ൩് കാസര്‍ഗോഡ് ഡയറ്റില്‍ വച്ച് 30-09-2017 ന് ബഹൂ:കേരള റവന്യു വകുുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.ഇ. ചന്ത്രശേഖര൯ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യം.ചടങ്ങില്‍ ശ്രീ. എന്‍ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എല്‍ എ . അധ്യക്ഷത വഹിക്കും..........

Thursday, 11 October 2012

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങള്‍

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഡയറ്റിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ജില്ലയിലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. റിസല്‍ട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള മികവ് - 2012-13 ന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്‍ പൂള്‍ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യാവലിയില്‍ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഉചിതമായവ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടത്. 
ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലുള്ള "ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് " എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

    No comments:

    Post a Comment