ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... 2017-18 അധ്യയനവ൪ഷത്തേക്ക് അധ്യാപക൪ക്കുള്ള അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടി ആയുളള ഡി ആര്‍ ജി പരിശീലനം 05.04.2017 മുതല്‍ 08.04.2017വരെ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു...... യുപി വിഭാഗം അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നാല് ദിവസത്തെ അവധിക്കാല ഐ സി ടി പരിശീലനം തിങ്കള്‍, 10 ഏപ്രല്‍ 2017 മുതല്‍ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Sunday, 23 September 2012

ഗാന്ധി ക്വിസ്

ഏവര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഒരു ക്വിസ് പരിപാടി ഒരുക്കുന്നു.
താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്  ക്വിസില്‍ പങ്കെടുക്കാം.
ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ടിക് ചെയ്ത്  submit ചെയ്താല്‍ മതി.
ശരിയുത്തരങ്ങള്‍ 2012 ഒക്റ്റോബര്‍ 2 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ക്വിസ് ചോദ്യാവലി

1 comment:

  1. NICE BLOG.I LIKE YOUR BLOG VERY MUCH. I WOULD LIKE TO GIVE GOOD COMMENTS TO YOUR BLOG.I REQUEST YOU TO PUBLISH MORE MATTERS IN YOUR BLOG FOR STUDENTS.

    ReplyDelete