ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Sunday, 23 September 2012

ഗാന്ധി ക്വിസ്

ഏവര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഒരു ക്വിസ് പരിപാടി ഒരുക്കുന്നു.
താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്  ക്വിസില്‍ പങ്കെടുക്കാം.
ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ടിക് ചെയ്ത്  submit ചെയ്താല്‍ മതി.
ശരിയുത്തരങ്ങള്‍ 2012 ഒക്റ്റോബര്‍ 2 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ക്വിസ് ചോദ്യാവലി

1 comment:

  1. NICE BLOG.I LIKE YOUR BLOG VERY MUCH. I WOULD LIKE TO GIVE GOOD COMMENTS TO YOUR BLOG.I REQUEST YOU TO PUBLISH MORE MATTERS IN YOUR BLOG FOR STUDENTS.

    ReplyDelete