ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... 2017-18 അധ്യയനവ൪ഷത്തേക്ക് അധ്യാപക൪ക്കുള്ള അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടി ആയുളള ഡി ആര്‍ ജി പരിശീലനം 05.04.2017 മുതല്‍ 08.04.2017വരെ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു...... യുപി വിഭാഗം അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നാല് ദിവസത്തെ അവധിക്കാല ഐ സി ടി പരിശീലനം തിങ്കള്‍, 10 ഏപ്രല്‍ 2017 മുതല്‍ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 28 September 2012

യു. എന്‍. ദിനം ആഘോഷിക്കാം

ലോകസമാധാനത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പതാകാവാഹകരായ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജന്മദിനം 2012 ഒക്റ്റോബര്‍ 24 ന് വീണ്ടും വന്നെത്തുകയായി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും യു.പി.തൊട്ടുള്ള കുട്ടികളില്‍ അവബോധം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായി ഈ ദിനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ. സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക പങ്കു വഹിക്കാനാവും.

എന്തൊക്കെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാവാം ?

  • യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത വെളിവാക്കുന്ന വീഡിയോ പ്രദര്‍ശനം 
  • ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ കെടുതികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണങ്ങള്‍
  • ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ചരിത്രവും മറ്റും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പ്രദര്‍ശനം
  • ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ കുറിച്ചും അനുബന്ധ സംഘടനകളെ കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ക്വിസ്
  • ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രസക്തി, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗ-പ്രബന്ധമത്സരങ്ങള്‍...
ഈ വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി വരും ദിനങ്ങളില്‍ ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ് നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടാകും.

No comments:

Post a Comment