ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Monday, 10 September 2012

പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലും ഐ.ടി.കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലും ഐ.സി.ടി അധിഷ്ടിത പഠനം സജീവമാക്കാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. ഇതനുസരിച്ച് ഹൈസ്കൂളുകളില്‍ ഐ.ടി.കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരെ നിയമിച്ചതുപോലെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലും ഐ.ടി.കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരെ നിയമിക്കുന്നു. ഐ.ടി. യോഗ്യതയുള്ള / താത്പര്യമുള്ള അധ്യാപകരെയാണ് ഇതിനായി നിയോഗിക്കുക. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകര്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നാണ് പ്രസ്തുത അധ്യാപകനെ / അധ്യാപികയെ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആള്‍ക്ക് ഐ.ടി @ സ്കൂള്‍ നാലു ദിവസത്തെ പരിശീലനം നല്‍കും. തുടര്‍ന്ന് പരിശീലനം കിട്ടിയ ആള്‍ സ്കൂളിലെ ഐ.ടി. അധിഷ്ടിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഏകോപിക്കുകയും മറ്റ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് മതിയായ സഹായം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. പരിശീലനം ലഭിക്കേണ്ട കോര്‍ഡിനേറ്റമാര്‍ 15.09.2012 നു മുമ്പായി ഐ.ടി @ സ്കൂളിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസുകളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്റ്റര്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

No comments:

Post a Comment