ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... പട്ടിക വ൪ഗ്ഗ വിദ്യാരത്ഥികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള സവിശേഷ കായിക പഠന ക്യാ൩് കാസര്‍ഗോഡ് ഡയറ്റില്‍ വച്ച് 30-09-2017 ന് ബഹൂ:കേരള റവന്യു വകുുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.ഇ. ചന്ത്രശേഖര൯ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യം.ചടങ്ങില്‍ ശ്രീ. എന്‍ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എല്‍ എ . അധ്യക്ഷത വഹിക്കും..........

Tuesday, 11 September 2012

വിഷ്വല്‍ മാത് സ് രണ്ടാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക്

ഗണിതപഠനം ഫലപ്രദമാക്കാന്‍ കാസര്‍ഗോഡ് ഡയറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്നുവരുന്ന വിഷ്വല്‍ മാത് സ് പദ്ധതി രണ്ടാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക്  കടന്നു.
ഗണിതം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ടുതൊട്ടേ ഒരു പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ അവസ്ഥക്ക് അല്‍പം മാറ്റമുണ്ടായത്. അപ്പോഴും ഗണിതാശയങ്ങളുടെ അമൂര്‍ത്തസ്വഭാവം അതിന്റെ അനായാസപഠനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗണിതസന്ദര്‍ഭങ്ങളെ ദൃശ്യവല്‍കരിച്ചുകൊണ്ട് ആശയരൂപീകരണം എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് ഡയറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശ്രമം തുടങ്ങിയത്.വാമൊഴിത്തെളിവിനപ്പുറം കാഴ്ചത്തെളിവുകള്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നല്‍കുന്ന ഈ പദ്ധതി ഇതിനോടകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ജില്ലയിലെ 20 യു.പി. സ്കൂളുകളിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടന്നു വരുന്നത്.
ഒന്നാം വര്‍ഷത്തെ ആവേശകരമായ അനുഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയും പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിച്ചും രണ്ടാം വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നു വരുന്നു.

No comments:

Post a Comment