ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Sunday, 16 December 2012

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ (UID)

കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത അധ്യയനവര്‍ഷം മുതല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്, ഗ്രാന്റ്, വിവിധ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, മത്സരങ്ങളിലേക്കുള്ള എന്‍ട്രി തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും UID യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിര്‍വഹിക്കപ്പെടുക എന്നതിനാല്‍  മുഴുവന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും അടിയന്തിരമായി ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. അധ്യാപക പാക്കേജ്, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം തുടങ്ങി മറ്റനേകം കാര്യങ്ങള്‍ക്കും UID ആവശ്യമാണ് എന്നതിനാല്‍ സമയബന്ധിതമായും തെറ്റുകൂടാതെയും UID നല്‍കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായിരിക്കുന്നു.

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് UID നല്‍കുന്നതിനുള്ള പൊതുചുമതല ഐ. ടി. @ സ്കൂളിനാണ്. സ്കൂളിലെത്തി UID പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല അക്ഷയ, കെല്‍ട്രോണ്‍ എന്നീ ഏജന്‍സികളെ ഏല്‍പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഈ ചുമതല ഏത് ഏജന്‍സിക്കാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന പട്ടികയ്ക്ക് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഈ ഏജന്‍സി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ സ്കൂളില്‍ ഒരുക്കേണ്ട ചുമതല സ്കൂള്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ക്കാണ്. കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ അഡ്മിഷന്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ നിന്നും കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍ക്കാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് . ഇതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള സര്‍ക്കുലറുകള്‍ക്ക് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
UID ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത വിവരങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് വെബ്സൈറ്റില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ട ചുമതല സ്കൂള്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ക്കും ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍ക്കുമായിരിക്കും. താഴെ ചേര്‍ത്ത ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ലിങ്കിലും നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ സംശയങ്ങള്‍ എന്തുണ്ടായാലും ഐ. ടി. @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്ററെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ മടിക്കരുത്.

No comments:

Post a Comment