ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Friday, 20 June 2014

Blog For Dynamic Educational Network-BLEND 


20-06-2014


ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാലയങ്ങളും ബ്ലോഗുവഴി ആശയ വിനിമയ നടത്തുകയും വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ഫീഡ്ബാക്ക് നല്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തില്‍ ഡയറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു ഐ.സി.ടി അധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണ് BLEND(Blog for Dynamic Educational Network). ഡയറ്റ് ഐടി@സ്ക്കൂളിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ജില്ലയിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്.


    കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാവുകയും അത് കൃത്യമായും ശാസ്ത്രീയമായും അപ്ഡേറ്റു ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ ടെക്നിക്കല്‍ സപ്പോര്‍ട്ട്, അക്കാദമിക പിന്തുണ എന്നിവ നല്‍കി അത് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കിമാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഡയറ്റ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

    BLEND പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യഘട്ട ആര്‍പി പരിശീലനം ഐടി സ്ക്കൂളില്‍ ആരംഭിച്ചു. ഡിഡിഇ സി.രാഘവന്‍, ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ഡോ. പിവി കൃഷ്ണകുമാര്‍, ഐടിസ്ക്കള്‍ ജില്ലാ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ രാജേഷ് എന്നിവര്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഐടിസ്ക്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ട്രെയിനര്‍മാരായ പി. ശ്രീധരന്‍, ബാബു, രാജന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ക്ലാസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഡയറ്റ് ഫാക്കല്‍റ്റി കെ. വിനോദ്കുമാര്‍ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി.

No comments:

Post a Comment