ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

ടി.ടി.സി.വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലനം

എജുക്കേഷന്‍ ടെക് നോളജി (ET) ഫാക്കല്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടി.ടി.സി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലനം നടന്നു. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ ക്ലാസ്റൂം പഠനത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ സാധ്യതകളാണ് അഞ്ചുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന പരിശീലനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. കന്നട , മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വെവ്വേറെയാണ് പരിശീലനം നല്‍കിയത്. ഐ.ടി@സ്കൂളിലെ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരാണ് ക്ലാസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഐ.ടി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറേറര്‍ മത്തായി മാസ്റ്റരുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സി.എം.ബാലകൃഷ്ണന്‍ പരിശീലനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ET ഫാക്കല്‍ട്ടി സീനിയര്‍ ലക്ചറര്‍ പി.വി.പുരുഷേത്തമന്‍, ലക്ചറര്‍ സുരേഷ് കോക്കോട്ട് എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.