ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2017-18 വര്‍ഷത്തെ USS പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്നതിന് http://keralapareekshabhavan.in/ എന്ന ലിംക് സന്ദര്‍ശിക്കുക

Wednesday, 11 May 2016

USS 2016 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

USS 2016 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉപജില്ലാതലത്തിലുള്ള പരീക്ഷാഫലത്തിനു താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക

4 comments:

  1. യു.എസ്.എസ്.പരീക്ഷാഫലം ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയതില്‍ സന്തോഷം..കുട്ടികളുടെ പേരിനൊപ്പം സ്കൂളിന്റെ പേരും,പഞ്ചായത്തും കാണിക്കുന്ന ഒരു പി.ഡി.എഫ് മറ്റൊരിടത്ത് കണ്ടു..അത്തരത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു...എന്തായാലും ഈ ശ്രമത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..

    ReplyDelete
  2. കുമ്പള,മഞ്ചേശ്വരം ഉപജില്ലകളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ കുട്ടികളുടെ പേരുകള്‍ കാണുന്നില്ലല്ലോ..വിജയികള്‍ ആരുമില്ലേ?

    ReplyDelete
  3. Kozhikkode ,Palakkad district LSS result already declared . why not kasaragod .

    ReplyDelete