ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Sunday, 14 September 2014

സാക്ഷരം "ഉണര്‍ത്ത് " ക്യാമ്പ്

ദുര്‍ഗ്ഗ ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളില്‍ നടന്ന സാക്ഷരം ഉണര്‍ത്തു ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതൃഭൂമിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്ര വാര്‍ത്ത
 
ഉണര്‍ത്ത് ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്കൂളുകള്‍ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കും ഫോട്ടോകള്‍ക്കും താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

1. സാക്ഷരം അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് രണ്ടാം ദിവസം- സെന്റ്തോമസ് എല്‍പിഎസ് തോമാപുരം

2.സാക്ഷരം 2014 "ഉണര്‍ത്ത്" സര്‍ഗാത്മക ക്യാമ്പ് - ജിഎല്‍പിഎസ്‌ മൗക്കോട്

3. UNARTH SARGATMAKA CAMP ON 13.9.2014- ജിഎല്‍പിഎസ് മൊയിച്ച

4. ഉണർത്ത് സർഗാത്മക ക്യാമ്പ്  - എഎല്‍പിഎസ് കുന്നച്ചേരി

5. സാക്ഷരം ക്യാമ്പ് - എസ്വിഎംജിഎന്‍പിഎസ് എടത്തോട് 

6. ജിഎന്‍പിഎസ് കിനാനൂര്‍-സാക്ഷരം 2014 ഉമര്‍ത്ത് ക്യാമ്പ്

7. സാക്ഷരം 2014 ഉണര്‍ത്ത് സര്‍ഗാത്മക ക്യാമ്പ്-SKGMAUPS കുമ്പളപ്പള്ളി 

No comments:

Post a Comment