ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Saturday, 11 January 2014

പത്താംതരം സ്മാര്‍ട്ടാവുന്നു...ജില്ലയിലെ 18 വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പത്താംതരം പഠനം ഈ അധ്യനവര്‍ഷത്തില്‍ തന്നെ സ്മാര്‍ട്ടാവുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ smart@10 പദ്ധതിയാണ് ഇതിന് സഹായകമാവുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഉള്‍പ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് എല്‍ സി ഡി പ്രൊജക്റ്ററുകള്‍ ലഭിക്കും. കൂടാതെ പത്താം തരത്തിലെ പന്ത്രണ്ടു വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഡി വി ഡി കളും അവര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കും. ഡയറ്റും ഐ ടി @ സ്കൂളും ചേര്‍ന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഡി വി ഡി കള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള പ്രൊജക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും ഐ ടി @ സ്കൂളില്‍ വെച്ചു നടന്നു.
പരിശീലനം ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. പി പി ശ്യാമളാദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലയിലെ എസ് എസ് എല്‍ സി വിജയശതമാനം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള യത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതി ഒരു കൈത്താങ്ങാവുമെന്ന പ്രത്യാശ അവര്‍ പങ്കുവെച്ചു.
പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എം പി രാജേഷ് നിര്‍വഹിച്ചു. ഡയറ്റ് സീനിയര്‍ ലക്ചറര്‍ ഡോ. പി വി പുരുഷോത്തമന്‍ സ്വാഗതമോതി. മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ നായായണ ഡി വി ഡി ഡമോണ്‍സ്ടേഷന്‍ നടത്തി.


No comments:

Post a Comment